Vul die vorm in om aansoek te doen om by ons te studeer.

Vereisde velde word aangedui met ‘n *

Wat is jou verwagting van hierdie kursus? *


Mediese inligting word vereis in geval van nood op kampus. Dit is om te verseker dat ons jou die nodige mediese sorg kan kry.PrivaathospitaalStaatshospitaalHet jy 'n mediese fonds?
JaNee

Indien ja, vul asseblief die onderstaande inligting in:

Naam van mediese fonds

Plan

Lidnommer

Afhanklikheidskode


Naam van Werkgewer

Tipe Besigheid

Datum van Aanstel

Posisie

Ek doen hiermee aansoek om toelating soos hierbo aangedui. Ek verklaar dat die inligting deur my verskaf waar en korrek is. Sou ek tot studie toegelaat word, verbind ek my tot en onderneem ek om:

  • My neer te lê by die bepalings van Amen Akademie.
  • My studiegelde of kampgelde in die aangehegte ooreenkoms vervat te betaal.
  • Die kontakonderrig soos op die semester kalender by te woon, en dat ek 'n minimum van 85% klas bywoning moet hê en indien ek deur korrespondensie doen alle werksopdragte ingehandig moet word, gedagtig daaraan dat dit my semesterpunt mag beïnvloed of in uitsonderlike gevalle vooraf alternatiewe reëlings met die Akademie te tref waar bywoning nie moontlik is nie.
  • Dat ek verstaan dat indien ek die kursus nie voltooi nie nog steeds verantwoordelik is om die volle uitstaande bedrag te vereffen.
  • My te onderwerp aan die opsig en begeleiding van 'n mentor wat deur die Akademie aangestel sal word.

Stem u saam met die bogenoemde terme en kondisies en verbind u uself hieraan? *
JaNeeMenu

Human Trafficking & Online Safety

Awareness Seminar.

1 day only! Come and learn what to look out for and how to protect your loved ones.

Book your tickets now!